jlgsoft
Home Diensten Projecten Links Contact

Multimedia

 

Demonstratie

Kbb DIS

demo: instructie omtrent het gebruik van het DIS pakket van de Kredietbewaking Bouw. De CD's worden tevens als promotiemiddel voor prospects gebruikt.

DSM

Ter gelegenheid van 100 jaar DSM aansturing van een videopresentatie tijdens open dagen d.m.v. touchscreen.

Instructie

Chemelot

Toegangsinstructie en Enci Veiligheidsinstructie: combinatie van video fragmenten met instructies gevolgd door een aantal meerkeuze vragen. Doel is het instrueren van medewerkers en het toetsen van de opgedane kennis. Bij succesvol afgelegde test word een certificaat afgedrukt met daarop de testresultaten en de medewerkersgegevens.

Educatie

DSM

DSM Procestechniek voor jongeren van 10-12 jaar. Combinatie van video, geluid, animatie en interactie om jongeren te interesseren in procestechniek. Toetsen van de in de videofragmenten opgedane kennis door het zelf uitvoeren van vragen/proeven.

Enquête

RSI en preventie

Toetsen van kennis d.m.v. meerkeuze en open vragen. Vragenlijst is datagestuurd en ondersteunt het conditioneel springen tussen vragen. Vastlegging van score voor verdere statistische analyse.

Overzicht van uitgevoerde projecten

  • Toeganginstructie Chemelot
  • Veiligheidsinstructie Enci
  • Kredietbewaking Bouw
  • RSI en preventie
©2011 JLGsoftHome | Contact | Voorwaarden