jlgsoft
Home Diensten Projecten Links Contact
e-learning BKD 2007
U kunt hier het PDF-bestand ophalen

 

Leren anno 20??
 

e-learning

“Leren op een andere manier, namelijk met behulp van internettechnologie waarbij de cursist centraal staat in het leerproces.”

Doeltreffendheid van e-learning

Klassieke educatie vraagt om homogene (met dezelfde eigenschappen) groepen. Bij e-learning mogen medewerkers verschillen in voorkennis en hun persoonlijke leerdoelen. Medewerkers hoeven niet dezelfde cursusinhoud te bestuderen. En of uw medewerkers nu geografisch sterk verspreid zijn, of dat zij op verschillende tijdstippen een cursus willen volgen: allemaal geen probleem! Individuele wensen en omstandigheden van de cursist staan voorop.

e-learning leerresultaat

Het leerresultaat van e-learning hangt sterk af van de pc-vaardigheden van een medewerker. In dit kader worden de verschillen in generaties ineens duidelijker voelbaar. De norm voor het onderscheid in generaties is "het wel/niet met digitale media opgegroeid". Het gevolg van opgroeien in de zogenoemde Net-generatie is enerzijds, een andere manier van informatie beoordelen en anderzijds een andere manier van communiceren.

Wat bepaalt het leerresultaat?

Er zijn drie kenmerken die van belang zijn voor het leerresultaat. Het is belangrijk om te doorzien dat de betekenis inhoudelijk is veranderd voor de net-generatie cursist.

Digitale geletterdheid

Dit verwijst naar de vaardigheid je 'rijke' media eigen te maken. Met name het navigeren door verschillende pagina's heen is een nieuwe vorm van geletterdheid Het leren verandert inhoudelijk. Leren wordt veel meer 'ontdekken' en experimenteren.

Redeneren

Het redeneren wordt veel meer een lateraal gestructureerd redeneren. Nieuwe informatie dient voortdurend te worden beoordeeld op bruikbaarheid om zelf iets nieuws te genereren.

Ervaring

Ervaring leert dat niet alle cursisten evenveel baat hebben bij e-learning. De oorzaken liggen enerzijds op gebied van persoonlijke pc-vaardigheden en anderzijds op het gebied van e-learning-ontwerp. JLGsoft adviseert klanten vanuit verschillende perspectieven waaronder de cognitieve psychologie, verschillende pedagogische modellen, relevante leerzame problematiek voor de cursisten.

Wanneer e-learning?

Indien u uw interne organisatie anders wilt inrichten (intensievere samenwerking of betere afstemming tussen afdelingen, meer controle op uw bedrijfsprocessen) dan is het belangrijk een organisatieadviseur met u mee te laten kijken. Deze kijkt 'met kennis' van mensen en bedrijfsprocessen naar ideeën, en doelen. De route waarlangs u tot de gewenste verandering (het doel) kunt komen kan voor een deel bestaan uit een e-learning-traject. JLGsoft is u hierin graag van dienst. Neemt u voor een vrijblijvend gesprek gerust eens contact op met H. Gorissen of A. Koster.

U kunt ook aan een e-learningstraject voor uw organisatie denken indien u uw technische functionarissen commerciële - of communicatieve vaardigheden wilt laten ontwikkelen. Videomateriaal in combinatie met multiple-choice vragen, is een combinatie die zich goed leent voor het creëren van zo'n veilige oefenomgeving.

De kracht van e-learning

  • Leren kan op ieder moment van de dag en natuurlijk het beste wanneer de cursist er het meest voor gemotiveerd is. De mogelijkheid om te leren is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor uw medewerker;
  • leren kan op verschillende plaatsen: de werkplek, in de trein, thuis;
  • het leren verhoogt de productiviteit van een medewerker:
    • focus dient bij voorkeur te liggen op actuele leeronderwerpen afgestemd op huidige functie;
    • geen tijdverlies aan onderwerpen die reeds beheerst worden;
  • online administratie van e-learning maakt het mogelijk de vaardigheden van medewerkers te volgen.

JLGsoft

JLGsoft houdt zich bezig met kenniscreatie in organisaties. Onze doelstelling bestaat erin bedrijfs-processen van onze klanten te verbeteren. Wij richten ons op organisaties in zowel de B2B als in het Midden- en Kleinbedrijf. Uw vragen zijn gericht op: de structurering van werkprocessen, communicatie, aansturing van medewerkers en kenniscreatie in uw organisatie.

Tevredenheid bij onze klanten is onze doelstelling! Dit betekent dat u vooraf weet hoelang we samenwerken, wat onze bijdrage precies zal zijn, welke medewerking we van uw kant nodig hebben, en de prijs die we hiervoor met elkaar afspreken.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
H. Gorissen via 046 – 4360 474 of per email [email protected].

©2011 JLGsoftHome | Contact | Voorwaarden